Notícies

#DéniaTransparent

Dilluns, 29 abril 2019

Aprovació inicial de l'ordenança d'Ocupació de Via Pública i la de Tràfic, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial

El Ple de l'ajuntament va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança d'Ocupació de Via Pública i la modificació de l'ordenança de Tràfic, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial.

S'obri ara un període, entre el 7 d'agost i el 19 de setembre, per a presentar reclamacions i suggeriments a les dues disposicions.

Els textos de les normes i els corresponents informes i la informació sobre la presentació de reclamacions i suggeriments poden consultar-se en els següents enllaços: