Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 20 juny 2018

Tinences d'alcaldia

Última actualització 25/02/2021

Maria Josep Ripoll Berenguer
Portaveu, 1ª tinenta d'alcalde, regidora delegada en matèria de Territori i Qualitat Urbana. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Francesc Josep Roselló Sirerol
2n tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria d'Hisenda, Personal, Modernització i Promoció Econòmica. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
María Teresa Pérez Conejero
3ª tinenta d'alcalde i regidora delegada en matèria de Transició Ecològica. Alcaldessa de l'EATIM de La Xara. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Javier Guy Scotto di Tella Manresa
4t tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria de Protecció Ciutadana i amb delegació especial en matèria d'Igualtat i Diversitat i Sanitat Pública. Alcalde de l'EATIM de Jesús Pobre. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Elisabet Cardona Almiñana
5ª tinenta d'alcalde i regidora delegada en matèria de polítiques del major i delegació especial en la OMIC. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Raúl David García de la Reina Martínez
6é tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria Sociocultural. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Melania Ivars Rojas
7a tinenta d'alcalde, regidora delegada en matèria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i amb delegació especial en matèria de campanyes d'educació, gestió d'edificis escolars, prevenció d'addiccions i transparència. Grup polític PSPV-PSOE Dénia

Són designats -entre els membres de la Junta de Govern Local- i remoguts lliurement per l'Alcalde. Substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde.

Decret de l'Alcaldia número 2021/67, de 28 de gener, de nomenament de titulars de les tinences d'alcaldia