Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Consells sectorials

Última actualització 25/02/2021

La seua finalitat és la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals.
Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i, si escau, proposta, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al qual corresponga cada Consell.

Acord del Ple de l'ajuntament de 12 de febrer de 2021

Acord del Ple de l'ajuntament de 28 de juny de 2019