Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimarts, 18 setembre 2018

Personal eventual

Última actualització 18/09/2020

Certificat d'acord plenari sobre nombre, característiques i retribucions del personal eventual