Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dijous, 18 juliol 2019

Declaración de bienes y actividades

Declaració de béns i activitats en ocasió de la presa de possessió. Corporació 2019-2023