Accés a la informació

#DéniaTransparent

Diumenge, 9 febrer 2020

Volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments

Última actualització 21/05/2020

Volum pressupostari de contractes d'obres adjudicats a través de cadascun dels procediments

Volum pressupostari de contractes de subministraments adjudicats a través de cadascun dels procediments

Volum pressupostari de contractes de serveis adjudicats a través de cadascun dels procediments

Percentatge en volum pressupostari, per procediments