Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dissabte, 16 maig 2020

Acords i pactes reguladors de les condicions de treball i convenis col·lectius

Última actualització 05/06/2020

Calendari laboral dels empleats públics de l'ajuntament de Dénia

Acord col·lectiu de condicions de treball del personal funcionari (parcialment en vigor)

Conveni col·lectiu del personal laboral