Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimarts, 18 setembre 2018

Contractes

Volum pressupostari de contractes d'obres adjudicats a través de cadascun dels procediments

Volum pressupostari de contractes de subministraments adjudicats a través de cadascun dels procediments

Volum pressupostari de contractes de serveis adjudicats a través de cadascun dels procediments

Percentatge en volum pressupostari, per procediments