Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 18 juliol 2018

Deute públic

Deute Públic

El deute públic de l'Administració amb indicació de la seua evolució, endeutament per habitant i de l'endeutament relatiu....