Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 18 juliol 2018

Període mitjà de pagament a proveïdors

Codi Entitat: S.1313-17-03-063-A-A-000

Període Mitjà de Pagament a Proveïdors

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de pagament del deute comercial. En l'RD 635/2014 es desenvolupa la metodologia de càlcul d'aquest, així com la seua publicitat i les condicions per a la retenció dels recursos dels...