Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 20 juny 2018

Tinents d'alcalde

Última actualització 05/06/2020

Cristina Morera Vengut
1ª tinent d'alcalde i regidora delegada en matèria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Mª Josep Ripoll Berenguer
Portaveu, 2ª tinent d'alcalde, regidora delegada en matèria de Territori i Qualitat Urbana. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Francesc Josep Roselló Sirerol
3r tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria d'Hisenda, Personal, Modernització i Promoció Econòmica. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
María Teresa Pérez Conejero
4a tinenta d'alcalde i regidora amb delegació en matèria de Transició Ecològica. Alcaldessa de l'EATIM de La Xara. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Javier Guy Scotto di Tella Manresa
5º tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria de Protecció Ciutadana i amb delegació especial en matèria d'Igualtat i Diversitat. Alcalde de l'EATIM de Jesús Pobre. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Elisabet Cardona Almiñana
6ª tinent d'alcalde i regidora amb delegació general en matèria de polítiques del major i delegació especial en la OMIC. Grup polític PSPV-PSOE Dénia
Raúl David García de la Reina Martínez
7º tinent d'alcalde i regidor delegat en matèria Sociocultural. Grup polític PSPV-PSOE Dénia

Són designats -entre els membres de la Junta de Govern Local- i remoguts lliurement per l'Alcalde. Substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde.

Decret de l'Alcaldia número 2019/675, de 17 de juny, de nomenament de tinents d'alcalde