Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 27 maig 2020

Participació pública en l'elaboració normes

Última actualització 17/08/2020

CONSULTA PÚBLICA

Qui pot participar?

Ciutadans, organitzacions i associacions

Quan pot participar?

Durant tot l'any, sempre que es trobe obert el corresponent tràmit

Passos a seguir

En aquest lloc del portal es podran consultar les diferents iniciatives normatives que es troben en fase de consulta.

En prémer sobre el corresponent projecte normatiu es mostrarà informació relacionada amb la seua tramitació, com les dates d'inici i fi de la consulta, a més de tota la documentació relacionada amb la mateixa (informes, memòries…)

Si el termini estiguera obert, es podrà participar de la següent manera:

1. A través de l'adreça electrònica transparencia@ayto-denia.es

2. Enviant un missatge a través del menú contacte del portal de la transparència

3. Emplenant el corresponent formulari i registrant-lo de manera presencial o telemàtica (en aquest supòsit serà necessari disposar d'un certificat electrònic).