Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dilluns, 1 abril 2019

Currículum de Francesc Josep Roselló Sirerol

Formació: llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Oberta de Catalunya, curs en especialització en imposició sobre la renda per la Universitat Oberta de Catalunya

Experiència: assessor en àrees de fiscalitat i comptabilitat

Titulació acadèmica