Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dissabte, 6 abril 2019

Càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial

Última actualització 01/09/2021

Acords del Ple sobre càrrecs electius a exercir en règim de dedicació exclusiva i fixació de les retribucions corresponents i de les indemnitzacions i dietes de la resta de membres de la corporació