Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dijous, 18 juliol 2019

Declaració de béns i activitats

Última actualització 15/02/2021

Declaració de béns i activitats amb ocasió de la presa de possessió. Corporació 2019-2023

Declaració de béns i activitats amb ocasió del cessament. Corporació 2019-2023