Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dijous, 4 juny 2020

Alliberats sindicals

No existeix la figura d'alliberat sindical a l'ajuntament de Dénia.

Els delegats de personal i els delegats sindicals disposen d'un crèdit de 30 hores mensuals retribuïdes per a l'exercici de les seues funcions de representació.