Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dilluns, 15 març 2021

Currículum de José Antonio Cristóbal Roig

Formació: Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Doctorat en economia d'empresa i comptabilitat per la UNED

Experiència laboral: economista en assessorament global d'empreses 

Regidor de l'ajuntament de Dénia des de 2019

Titulació acadèmica