Accés a la informació

#DéniaTransparent

Atribucions reservades en l'alcaldia

- Premsa

- Protocol

- Gabinet alcaldia i elaboració, seguiment i control plans municipals i Agenda 2030

- Turisme:

        Campanyes de qualitat del desenvolupament turístic.

        Oficina de turisme. Promoció, atenció i informació.

        Relacions amb centre/s de turisme per a la qualificació professional.

- Ciutat creativa

- Participació ciutadana i bon govern (delegació especial a favor de JOSÉ DOMENECH MAHÍQUES)