Accés a la informació

#DéniaTransparent

Atribucions delegades a Javier Guy Scotto di Tella Manresa

- Seguretat ciutadana.

- Seguretat urbana i de l'edificació.

- Protecció civil, Creu Roja, Junta de seguretat, etc.

- Transport públic. Llicències.

- Gestió de la circulació

- Senyalització viària.

- Regulació d'aparcaments.

- Llicències de guals i entrades de vehicles a través de voreres i/o espais per als vianants.

- Vigilància i custòdia d'edificis, instal·lacions i persones.

- Control de l'ocupació via pública per activitats

- Fira de Tots els Sants.

- Mobilitat urbana

Delegació especial:

        Igualtat i diversitat