Accés a la informació

#DéniaTransparent

Atribucions delegades a Rafael Ferran Carrió Company

- Esports (delegació especial a favor de VALENTÍN ALCALÁ MARTÍNEZ):

    Promoció i desenvolupament de proves esportives.

    Propostes de manteniment, conservació i ampliació d'instal·lacions esportives.

    Promoció i desenvolupament d'esports autòctons i per a minusvàlids.

    Iniciatives de promoció i desenvolupament de cursos, seminaris i campanyes de caràcter esportiu.

- Joventut (delegació especial a favor de VALENTÍN ALCALÁ MARTÍNEZ).

- Normalització lingüística.

- Salut Pública

- Habitatge

Delegació especial:

        Formació del pressupost municipal i bases de la seua execució per a cada exercici econòmic