Accés a la informació

#DéniaTransparent

Atribucions delegades a Valentín Alcalá Martínez

Delegació especial:

- Esports:

    Promoció i desenvolupament de proves esportives.

    Propostes de manteniment, conservació i ampliació d'instal·lacions esportives.

    Promoció i desenvolupament d'esports autòctons i per a minusvàlids.

    Iniciatives de promoció i desenvolupament de cursos, seminaris i campanyes de caràcter esportiu.

- Joventut