Accés a la informació

#DéniaTransparent

Currículum de Josefa Font Reus

Formació: llicenciada en farmàcia per la Universitat de València, diplomada en nutrició per la Universitat de Granada

Experiència laboral: farmacèutica especialista en anàlisis clíniques en diversos centres sanitaris públics i privats

Regidora de l'ajuntament de Dénia en els períodes 1999-2003 i 2007-2019

Titulació acadèmica