Accés a la informació

#DéniaTransparent

Codi de Bon Govern

Revisat 21/02/2024

El Codi de Bon Govern de la Generalitat (Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat, DOGV número 7781, de 13 de maig de 2016) s'aplica voluntàriament a aquells membres de la corporació que hagen sol·licitat la seua adhesió.

Membres de la corporació adherits al codi de bon govern