Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Consells sectorials

Revisat 22/02/2024
 
La seua finalitat és la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals.
Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i, en el seu cas, proposta, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al qual corresponga cada Consell.
 

Acord del Ple de l'ajuntament de 14 de juliol de 2023