Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dijous, 18 juliol 2019

Declaració de béns i activitats

Revisat 20/02/2024

Declaració de béns i activitats amb ocasió de la presa de possessió. Corporació 2023-2027

Declaració de béns i activitats amb ocasió del cessament. Corporació 2019-2023

Declaració de béns i activitats amb ocasió de la presa de possessió. Corporació 2019-2023