Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dilluns, 3 juny 2019

Execució primer trimestre 2019

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses