Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimarts, 17 juliol 2018

Execució primer trimestre 2018

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses