Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimarts, 18 setembre 2018

Normativa d'aplicació

Última actualització 05/06/2020

Legislació estatal i autonòmica en matèria de règim local, aplicable en virtut dels articles 149.1.18é i 148.1.2n de la Constitució i l'article 49.1.8é de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.