Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimarts, 18 setembre 2018

Normativa municipal

Reglament orgànic de participació ciutadana

Reglament aprovat el 29 de setembre de 2016; publicat al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 200, de 18 d'octubre de 2016; vigent a partir del 10 de novembre de 2016.

Ordenança de transparència i accés i reutilització de la informació de l’ajuntament de Dénia

Ordenança aprovada el 26 de novembre de 2016; publicat al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 14, de 22 de gener de 2016; vigent a partir del 15 de febrer de 2016.