Accés a la informació

#DéniaTransparent

Participació ciutadana

  • Oficina de queixes i suggeriments

    En Participació Ciutadana atenen les queixes, incidències, propostes de millora, consultes de la ciutadania, amb el compromís de traslladar-les en menys de 24 hores als departaments responsables per a donar-los contestació al més prompte possible.