Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimarts, 18 setembre 2018

Personal eventual

Revisat 08/04/2024

Certificat d'acord plenari sobre nombre, característiques i retribucions del personal eventual