Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 18 juliol 2018

Pressupost 2018

Última actualització 21/05/2020

Resum despeses/ingressos

Desglossament d'ingressos

Desglossament de Despeses

Despeses per programa