Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dilluns, 3 juny 2019

Pressupost 2019

Última actualització 21/05/2020

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses