Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dilluns, 3 juny 2019

Pressupost 2020

Última actualització 06/05/2021

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses