Accés a la informació

#DéniaTransparent

Dimecres, 22 juny 2022

Subvencions atorgades en 2021

Prestacions concedides en pública concurrència