Accés a la informació

#DéniaTransparent

Diumenge, 9 febrer 2020

Volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments

Última actualització 09/11/2023

Percentatge en volum pressupostari, per procediments

Volum pressupostari de contractes d'obres adjudicats a través de cadascun dels procediments (import en €, IVA exclòs)

Volum pressupostari de contractes de subministrament adjudicats a través de cadascun dels procediments (import en €, IVA exclòs)

Volum pressupostari de contractes de serveis adjudicats a través de cadascun dels procediments (import en €, IVA exclòs)