Portal de la Transparència

Ajuntament de Dénia

L’Ajuntament de Dénia presenta el seu Portal de Transparència, una aposta ferma en el seu compromís per acostar l’Ajuntament a la ciutadania. Aquest projecte posa a la disposició de tots els ciutadans les dades sobre l’activitat econòmica i administrativa del nostre ajuntament. L’Ajuntament de Dénia, en compliment de la Llei de transparència 19/2013 i la Llei 2/2015 de la Comunitat Valenciana, continuarà treballant en aquest portal perquè els usuaris puguen consultar i sol·licitar informació sobre l’activitat municipal. La pàgina s’ha estructurat d’una manera senzilla i eficaç en la cerca de la informació i anirà adaptant els seus continguts al dia a dia de la vida municipal.

Dénia en dades

Les xifres de la transparència a tan sols un clic

1237 €
Ingrés per habitant
1237 €
Despesa per habitant
1.852.930,67 €
Despesa en educació
1.925.299,03 €
Despesa en esports
51.424.779,16€
Pressupost 2020